LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành A được thành lập vào đầu năm 2001. Thời điểm này, phần lớn địa bàn huyện là vùng sâu, xuất phát điểm của nền kinh tế lại thấp, kết cấu hạ tầng yếu kém, dân số sống chủ yếu bằng nghề sản xuất nông nghiệp, đời sống của đại bộ phận người dân còn gặp nhiều khó khăn, trình độ năng lực của cán bộ làm công tác quản lý còn mới và nhiều bất cập. Toàn huyện có 50 trường trực thuộc, gồm 8 trường mẫu giáo, 37 trường tiểu học, 5 trường THCS. Mạng lưới trường lớp học còn nhiều nơi chưa hợp lý, cơ sở vật chất, trang thiết bị cho trường học thiếu thốn, đội ngũ giáo viên không đủ đáp ứng yêu cầu giảng dạy về số lượng và chất lượng.

     Quy mô về giáo dục của huyện cũng không ngừng ổn định và phát triển. Tỷ lệ huy động học sinh luôn đạt chỉ tiêu đề ra. Tỷ lệ trẻ ra lớp trẻ mẫu giáo năm học 2001-2002 đạt tỷ lệ 44,46%, năm học 2010-2011 đạt 78,14%; cấp tiểu học năm học 2001-2002, đạt tỷ lệ 97,53%, năm học 2010-2011 đạt tỷ lệ 99,99%.

     Chất lượng giáo dục ngày càng được nâng lên vững chắc. Ngành luôn tập trung cho các giải pháp đổi mới phương pháp dạy và học, xem đây là khâu đột phá để thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo; quan tâm chỉ đạo việc mở lớp dạy 2 buổi/ngày đối với cấp tiểu học. Năm học 2001-2002 chỉ mở được 1 lớp với 18 học sinh. Hiện nay, mở được 172 lớp với 5.524 học sinh được học 2 buổi/ngày, đạt tỷ lệ 59,19%. Từ năm học 2008-2009, với chủ đề “Ứng dụng CNTT vào quản lý và dạy học” đã tạo thêm nguồn sinh khí mới, góp phần hiệu quả trong việc đổi mới phương pháp dạy học của giáo viên. Ở bậc mầm non, công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục  trong các nhà trẻ, các trường mẫu giáo đã trở thành  hoạt động có nề nếp và ngày càng có chất lượng, góp phần giúp trẻ có thể lực tốt, phát huy được trí thông minh và óc sáng tạo của trẻ, tạo điều kiện thuận lợi để trẻ chuẩn bị bước vào bậc học phổ thông. Ở bậc phổ thông, tỷ lệ học sinh lên lớp thẳng đạt trên 96%, tăng hơn 2% so với năm 2001; học sinh hoàn thành Chương trình tiểu học ổn định đạt trên 98%; học sinh tốt nghiệp THCS đạt 96,62%, so năm 2001 tăng hơn 3%.

     Một trong những kết quả nổi bật là Ngành đã thực hiện nghiêm túc và hiệu quả Chỉ thị 40-CT/TW ngày 15/6/2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Năm 2001, hầu hết cán bộ quản lý đều chưa qua lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý, đến nay đã có 65,85% đạt trình độ từ trung cấp quản lý, 100% đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ. Tỷ lệ đạt chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên cũng không ngừng được nâng lên theo hàng năm. Hiện nay, mẫu giáo đạt 97,10%, tiểu học đạt 98,58%, THCS đạt 98,05%. So với năm 2001, mẫu giáo tăng 86,98%, tiểu học tăng 58,33%, THCS tăng 38,05%. Việc phát triển đảng cho đội ngũ luôn được ngành quan tâm và tham mưu tốt với Huyện uỷ, các cấp uỷ Đảng địa phương. Tỉ lệ đảng viên trong toàn ngành chiếm tỷ lệ 46,63%, tăng 29,32% so với năm học 2001.

     Các phong trào, các cuộc vận động lớn như Cuộc vận động "Hai không", với bốn nội dung "Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục; nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo và việc học sinh ngồi nhầm lớp"; Cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo". Phong trào "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực". Phong trào "Trường, lớp xanh-sạch-đẹp",... đã mang lại những kết quả theo mong đợi trong việc nâng cao chất lượng học tập của học sinh, cũng như trong giảng dạy của thầy giáo, cô giáo. Từ năm học 2007-2008, Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được ngành giáo dục quan tâm triển khai thực hiện gắn kết chặt chẽ với các cuộc vận động lớn của ngành. Từ đó, Cuộc vận động thật sự đã đi vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến đáng kể về nhận thức và hành động thực tiễn của cán bộ, giáo viên, học sinh.

     Đối với công tác CMC-PCGD, năm 2003, Huyện được Tỉnh công nhận đạt chuẩn quốc gia về  PCGD THCS, vượt chỉ tiêu đề ra trước 1 năm. Năm 2004, Huyện tiếp tục được công nhận đạt chuẩn quốc gia PCGDTH đúng độ tuổi. Sau khi được công nhận, hàng năm, tỷ lệ đạt chuẩn về CMC-PCGDTH, PCGDTH ĐĐT, PCGD THCS  luôn được củng cố vững chắc và đều được tỉnh kiểm tra tái công nhận.

     Phong trào xã hội hóa giáo dục ngày càng phát triển, được sự đồng tình, ủng hộ của nhiều tổ chức, cá nhân và các tầng lớp trong xã hội … tích cực tham gia đóng góp, hỗ trợ bằng nhiều hình thức như tặng học bổng, sách, vở, quần áo... tạo điều kiện cho các em học sinh nghèo được đến trường; nhận đỡ đầu cho một số học sinh nghèo trong suốt năm học; đóng góp thiết thực trong việc củng cố, phát triển các điều kiện về cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh, … đã góp phần không nhỏ trong sự phát triển giáo dục của huyện nhà.

     Vượt qua rất nhiều khó khăn, thử thách, Ngành giáo dục và đào tạo phát triển khá đồng bộ trên mọi hoạt động để vươn lên trở thành một trong những đơn vị dẫn đầu của phong trào giáo dục tỉnh nhà. Với sự quan tâm lãnh, chỉ đạo Huyện ủy, UBND Huyện, với sự nỗ lực của toàn đội ngũ, chúng ta tin tưởng trong thời gian tới, ngành giáo dục huyện Châu Thành A sẽ còn đạt được những thành tựu to lớn hơn nữa, góp phần thiết thực vào yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho sự nghiệp Công nghiệp hoá- Hiện đại hoá đất nước và hoàn thành những mục tiêu về giáo dục mà Đại hội đại biểu huyện Đảng bộ lần thứ X đã đề ra.