Thứ tư, 20/01/2021 - 07:11|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CHAU THÀNH A
 • LÊ VĂN DÂU
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên phụ trách TH, THCS, kiểm tra
  • Email:
   daulv.chauthanha@haugiang.edu.vn
 • NGUYỄN THỊ QUYÊN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên phụ trách Mầm non, Mẫu giáo
  • Email:
   quyennt.chauthanha@haujgiang.edu.vn
 • LƯƠNG HOÀNG LONG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên phụ trách Hành chính, tổng hợp, CNTT
  • Email:
   longlh.chauthanha@haugiang.edu.vn
 • NGUYỄN MINH VƯƠNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên phụ trách CSVC, ngoại khóa
  • Email:
   vuongnm.chauthanha@haugiang.edu.vn
 • TRẦN THỊ THU THẢO
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên phụ trách Thi đua - Khen thưởng
  • Email:
   thaottt.chauthanha@haugiang.edu.vn
 • VÕ VĂN VŨ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên - Kế toán
  • Email:
   vuvv.chauthanha@haugiang.edu.vn
 • TRẦN VĂN NHÂN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Văn thư
  • Email:
   nhantv.chauthanha@haugiang.edu.vn