Thứ hai, 25/01/2021 - 08:22|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CHAU THÀNH A
 • LÊ HOÀNG SƠN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Email:
   sonlh.chauthanha@haugiang.edu.vn
 • NGUYỄN HOÀNG NAM
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Email:
   namnh.chauthanha@haugiang.edu.vn
 • LÊ TRẦN BẢO NGỌC
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Email:
   ngocltb.chauthanha@haugiang.edu.vn