Thứ bảy, 25/09/2021 - 01:59|
Trang thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Thủy Thành phố Cần Thơ kính cháo quí vị - Chúc quí vị một ngày tốt lành!
 • Biểu mẫu phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm học 2018-2019
  | Phòng GD&ĐT Quận Bình Thuỷ | 117 lượt tải | 1 file đính kèm
  Các biểu mẫu thống kê phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm học 2018-2019
 • 1
  | Phòng GD&ĐT Quận Bình Thuỷ | 78 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Hướng dẫn quản trị và thiết kế Trang thông tin điện tử
  | Nguyễn Hồng Quảng | 152 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Phần mềm điều khiển từ xa Ultraview miễn phí
  | Phòng GD&ĐT Quận Bình Thuỷ | 73 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Phần mềm điều khiển từ xa Ultraview miễn phí
  | Phòng GD&ĐT Quận Bình Thuỷ | 64 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Bài download demo 01
  | Admin | 100 lượt tải | 1 file đính kèm
  Nội dung tóm tắt mô tả về tập tin download