STTTên trường / Địa chỉHiệu trưởngĐịa chỉ email
1Tiểu học An Thới 1 thanthoi1@binhthuy.vn
2Tiểu học An Thới 2Phan Thị An Nhiênthanthoi2@binhthuy.vn
3Tiểu học Bình Thủy thbinhthuy@binhthuy.vn
4Tiểu học Bình Thủy 2 thbinhthuy2@binhthuy.vn
5Tiểu học Long Hòa 1 thlonghoa1@binhthuy.vn
6Tiểu học Long Hòa 2 thlonghoa2@binhthuy.vn
7Tiểu học Long Hòa 3 thlonghoa3@binhthuy.vn
8Tiểu Học Long Tuyền 1 thlongtuyen1@binhthuy.vn
9Tiểu Học Long Tuyền 2 thlongtuyen2@binhthuy.vn
10Tiểu học Thới An Đông 1 ththoiandong1@binhthuy.vn
11Tiểu học Thới An Đông 2 ththoiandong2@binhthuy.vn
12Tiểu học Thới An Đông 3 ththoiandong3@binhthuy.vn
13Tiểu học Trà An thtranoc1@binhthuy.vn
14Tiểu học Trà Nóc 2 thtranoc2@binhthuy.vn
15Tiểu học Trà Nóc 3 thtranoc3@binhthuy.vn
16Tiểu học Trà Nóc 4 thtranoc4@binhthuy.vn