Phòng Giáo Dục và Đào Tạo quận Bình Thủy được thành lập vào tháng 01/2004 sau khi chia tách Thành phố Cần Thơ cũ thành 02 quận Ninh Kiều và quận Bình Thủy. Hiện nay Phòng Giáo Dục và Đào Tạo có trụ sở tại só 125, đường Nguyễn Truyền Thanh, Phường Bình Thủy, Quận Bình Thủy, Thành Phố Cần Thơ.

Phòng giáo dục - Đào tạo quận Bình Thủy là cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân quận Bình Thủy có chức năng tham mưu, giúp ủy ban nhân dân thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Cần Thơ.

Khi mới thành lập, Quận Bình Thủy chỉ có 4 trường THCS, 13 trường Tiểu Học, 04 trường mầm non công lập, 02 nhà trẻ và một vài nhóm trẻ gia đình, nhưng cho đến hiện nay toàn quận có 05 trường THCS và 01 trường THPT có bậc THCS, 19 trường Mầm Non và trên 32 nhóm trẻ gia đình.

Lãnh đạo Phòng hiện nay : 02 (02 nữ)

STTẢnhHọ tên / Chức vụ / Số điện thoạiTrình độ
1 

- Nguyễn Kiều Phương

- Chức vụ: Trưởng phòng

- Số điện thoại: 0913.776.454

- Nhiệm vụ: Phụ trách chung

- Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm Ngoại ngữ

- Lý luận chính trị: Trung cấp

- Quản lý giáo dục: Sơ cấp

- Quản lý nhà nước:

2 - Lê Thị Hường

- Chức vụ: Phó trưởng phòng

- Số điện thoại: 0919.811.395

- Nhiệm vụ: Phụ tiểu học, Mầm Non, THCS

- Trình độ chuyên môn: Đại học Giáo dục tiểu học

- Lý luận chính trị: Trung cấp

- Quản lý giáo dục: Sơ cấp

- Quản lý nhà nước:

3   

Chuyên viên: 03 (02 nữ)

STTẢnhHọ tên / Chức vụ / Số điện thoạiTrình độ
1 

Nguyễn Tuấn Kỳ

- Số điện thoại: 0918207914

- Nhiệm vụ: Phụ trách giáo dục thể chất

- Trình độ chuyên môn: Đại học Thể dục

- Lý luận chính trị: Trung cấp

- Quản lý giáo dục: Đại học

- Quản lý nhà nước:

2 - Phan Thị Tuyết Ánh

- Số điện thoại: 

- Nhiệm vụ: Kế toán

- Trình độ chuyên môn: Đại học Tài chính kế toán

- Lý luận chính trị: 

- Quản lý giáo dục:

- Quản lý nhà nước:

3 - Diệp Thị Hoàng Yến

- Số điện thoại: 

- Nhiệm vụ: Tổ chức

- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng sư phạm Ngoại ngữ

- Lý luận chính trị: Trung cấp

- Quản lý giáo dục:

- Quản lý nhà nước: