Thứ tư, 28/07/2021 - 13:54|
Trang thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Thủy Thành phố Cần Thơ kính cháo quí vị - Chúc quí vị một ngày tốt lành!

Tại trang 11, dòng 16 của khoản 11 mục V của Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới trên địa bàn thành phố Cần Thơ, đã viết là:

Ngày ban hành:
15/04/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
04/01/2018
Ngày hiệu lực:
04/01/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực