Tuesday, 11/05/2021 - 12:13|
Trang thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Thủy Thành phố Cần Thơ kính cháo quí vị - Chúc quí vị một ngày tốt lành!
Văn bản liên quan

           Căn cứ Thông tư số 28/2017/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 11 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Ðào tạo quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập;

Ngày ban hành:
19/01/2018
Ngày hiệu lực:
19/01/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

                  Kính gửi:
            - Các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trực thuộc;
            - Chủ trường các trường mầm non tư thục, các nhóm trẻ gia đình.
            Thực hiện Công văn số 4963/UBND-KT ngày 24 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc chủ động ứng phó cơn bão số 16;
            Công văn số 3253/SGDĐT-VP ngày 24 tháng 12 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc chủ động ứng phó với Bão Tembin (bão số 16);

Ngày ban hành:
25/12/2017
Ngày hiệu lực:
25/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực