Thursday, 11/08/2022 - 01:15|
Trang thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Thủy Thành phố Cần Thơ kính cháo quí vị - Chúc quí vị một ngày tốt lành!

Căn cứ Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quản lý viên chức;

Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy hướng dẫn thủ tục tiếp nhận, chuyển công tác đối với viên chức sự nghiệp giáo dục,

Ngày ban hành:
20/04/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kết quả kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập thuộc Uỷ ban nhân dân quận Bình Thủy

Ngày ban hành:
05/11/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thông báo số 2468/TB-UBND Về việc áp dụng Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tại Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy và UBND 08 phường thuộc quận

Ngày ban hành:
26/08/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

           Thông báo về việc xét tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị giáo dục công lập thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy đợt 1 năm học 2020-2021.

Ngày ban hành:
21/08/2020
Ngày hiệu lực:
21/08/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thông báo kết quả kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập thuộc UBND quận Bình Thủy

Ngày ban hành:
05/05/2020
Ngày hiệu lực:
05/05/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
07/04/2020
Ngày hiệu lực:
07/04/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
07/04/2020
Ngày hiệu lực:
07/04/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn số 1953/UBND-VX, ngày 30/3/2020 của Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy về việc triển khai thực hiện Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Mạnh tại cuộc họp về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.

Ngày ban hành:
30/03/2020
Ngày hiệu lực:
30/03/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực