18/12/17  Tin của trường  12
Phòng chống bão số 12
 25/04/16  Tin của trường  221
“Ngày định hướng” là sự kiện truyền thống được tổ chức thường niên vào đầu mỗi năm học để chào đón các thành viên mới của đại gia đình Trường Tiểu học Phước Đại B.