Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Xã Phước Bình
 • Trương Thị Tuyết
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TTCM
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Điện thoại:
   0973749748
  • Email:
   thesnowcat287116@gmail.com
 • Nguyễn Thị Sáu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0946710724
  • Email:
   mgphuocbinh.bacaI@ninhthuan.edu.vn
 • Nguyễn Văn B
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Điện thoại:
   0914097000
  • Email:
   nvb@edu.vn