Tổng kết và trao giải hội thi GVG tỉnh Nam Định năm 2020