Lãnh đạo huyện Ý Yên tỉnh Nam Định, trao phần thưởng cho em Nguyễn Thị Hương HS của trường đạt THỦ KHOA TOÀN QUỐC KHỐI C và em Đặng Thị Hồng Trang đạt 10 ĐIỂM TUYỆT ĐỐI MÔN VĂN kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2020.