Đại hội khuyến học trường THPT Mỹ Tho nhiệm kỳ 2020-2025