PHẦN THƯỞNG CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC

 

    Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong đã, đang và mãi mãi xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng và nhân dân, sự ngưỡng mộ của bầu bạn trong cả nước. Đặc biệt trong thời kỳ đổi mới trường đã đạt được những thành tích rực rỡ, toàn diện. Trường đã được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý                                              

 

                   Tập thể

STT

Năm

Danh hiệu đạt được

Quyết định số

1

1971

Huân chương Lao động hạng Ba

 

2

1976

Cờ TĐ của Thủ tướng CP (I)

 

3

1977

Huân chương LĐ hạng Nhì

 

4

1981

Huân chương LĐ hạng Nhất (I)

 

5

1982

Cờ TĐ của Thủ tướng CP (II)

 

6

1987

Huân chương Lao động hạng Ba

 

7

1989

Huân chương Lao động hạng Ba

301/KT/HĐNN 3/11/1989

8

1993

Cờ TĐ của Thủ tướng CP (III)

 

9

1994

Huân chương LĐ hạng Nhất (II)

228/KT/CTN 07/01/1994

10

1995

Huân chương Độc lập hạng Ba

527/KT/CTN 28/8/1995

11

1999

Huân chương Độc lập hạng Nhì

445/KT/CTN 19/11/1999

12

2000

Anh hùng LĐ thời kì đổi mới

22/KT/CTN 03/02/2000

13

2001

Huân chương Lao động hạng Ba

141/KT/CTN 12/3/2001

14

2004

Huân chương Độc lập hạng Nhất

824/QĐ/CT 03/11/2004

14

2009

Cờ TĐ của Thủ tướng CP (IV)

1787/QĐ-TTg 05/11/2009

16

2010

Cờ TĐ của Thủ tướng CP (V)

2388/QĐ-TTg 28/12/2010

17

 2012

Huân chương Độc lập hạng Nhất

 

2015QĐ/CTN 21/11/2012 

Danh hiệu tập thể Lao động Tiên Tiến Xuất sắc. Quyết định số: 1265/QĐ-UBND ngày 29/8/2012

Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định

18

2013

Danh hiệu tập thể Lao động Tiên Tiến Xuất sắc. Quyết định số: 1371/QĐ-UBND ngày 22/8/2013

Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định

19

2014

Danh hiệu tập thể Lao động Tiên Tiến Xuất sắc. Quyết định số: 1388/QĐ-UBND ngày 07/8/2014

Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định

     

Cá nhân

Stt

Danh hiệu/phần thưởng được tặng

Số lượng (người)

Năm

Ghi chú

1

Bộ trưởng Bộ Gáo dục và Đào tặng Bằng khen

02

 

2005

 

2

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Kỉ niệm chương: “Vì sự nghiệp giáo dục”

12

2005

 

3

Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định tặng Bằng khen

01

2005

 

4

Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

02

2005

 

5

Chiến sĩ thi đua ngành

01

2005

 

6

Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh

02

2005

 

7

Giáo viên giỏi cấp tỉnh

47

2005

 

8

Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

02

 

2006

 

9

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

01

 

2006

 

10

Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen

01

2007

 

11

Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định tặng Bằng khen

01

2007

 

12

Danh hiệu: “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”

65

 

2007

 

13

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

01

 

2008

 

14

Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen

01

2008

 

15

Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định tặng Bằng khen

02

2008

 

16

Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh

05

2008

 

17

Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

65

2008

 

18

Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh

02

2009

 

19

Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

60

2009

 

20

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Kỉ niệm chương: “Vì sự nghiệp giáo dục”

09

2009

 

21

Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước

01

2009

 

22

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen

02

2009

 

23

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

01

2010

 

24

Danh hiệu: “Nhà giáo ưu tú” của Chủ tịch nước CHXHCN VN

03

2010

 

25

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

01

2010

 

26

Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định tặng Bằng khen

02

2010

 

27

Danh hiệu: “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh”

01

2010

 

28

Giấy khen của Giám đốc Sở GD&ĐT

06

2010

 

29

Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

56

2010

 

30

Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam

01

2011

 

31

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (Về công tác HSG QT)

03

2011

 

32

Danh hiệu: “ Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh”

01

2011

 

33

Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định

05

2011

 

34

Giấy khen của Giám đốc Sở GD&ĐT

05

2011

 

35

Danh hiệu: “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”

64

2011

 

36

Danh hiệu: “Nhà giáo ưu tú” của Chủ tịch nước CHXHCN VN

03

2012

 

37

Huân chuwong Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước CHXHCN VN

01

2012

 

38

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (về công tác HSG QT)

02

2012

 

39

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

02

2012

 

40

Danh hiệu: “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh”

01

2012

 

41

Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định

04

2012

 

42

Giấy khen của Giám đốc Sở GD&ĐT

06

2012

 

43

Danh hiệu: “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”

70

2012

 

44

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

01

2013

 

45

Danh hiệu: “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh”

02

2013

 

46

Bằng khen của UBND tỉnh Nam Định

04

2013

 

47

Giấy khen của Giám đốc Sở GD&ĐT

05

2013

 

48

Danh hiệu: “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”

73

2013