LÃNH ĐẠO ĐẢNG, NHÀ NƯỚC, QUỐC HỘI, CHÍNH PHỦ, BỘ GD-ĐT

VỀ THĂM TRƯỜNG

(Sắp xếp theo thời gian về thăm trường) 

         Khi về thăm trường năm 1987, đồng chí Trường Chinh đã đánh giá cao truyền thống của nhà trường và khẳng định trường đã kế tục xứng đáng trường Thành Chung ngày xưa mà đồng chí gắn bó. Trường đã nhiều lần vinh dự được đón các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước từ Trung ương đến địa phương về thăm trường.
         Năm 1998 đồng chí chủ tịch nước Trần Đức Lương đã về thăm trường, đồng chí khẳng định lần nữa truyền thống dạy giỏi, học giỏi của trường trong nhiều năm qua.

STT

Lãnh đạo

Thời điểm

1

Nguyên Tổng Bí thư Đảng CSVN Trường Chinh

Tháng 7 năm 1987

2

Đại tướng

Võ Nguyên Giáp

Tháng 2 năm 1992

3

Chủ tịch nước

Trần Đức Lương

Tháng 2 năm 1998

4

Phó Chủ tịch nước

Nguyễn Thị Bình

Tháng 3 năm 1999

5Thứ trưởng Bộ GD-ĐT
Vũ Ngọc Hải
Tháng 9 năm 2001

6

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT

Đặng Huỳnh Mai

Tháng 3 năm 2005

7

Thường trực Ban Bí thư Đảng

Phan Diễn

Tháng 9 năm 2005

8
Bộ trưởng Bộ GD-ĐT
Nguyễn Thiện Nhân
 Tháng 4 năm 2007

9

Phó chủ tịch Quốc hội

Uông Chu Lưu

Tháng 9 năm 2009

10

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT

Nguyễn Thị Nghĩa

Tháng 9 năm 2009  

11
Thứ trưởng Bộ GD-ĐT
Trần Quang Quý
 Tháng 9 năm 2010
 12
 Bộ trưởng Bộ GD-ĐT
Phạm Vũ Luận
 Tháng 9 năm 2015