DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI QUỐC TẾ

Từ năm 1994 đến nay

Stt

Họ và tên

Năm sinh

Lớp

Năm học

Môn

Thành tích

GV phụ trách

1

Nguyễn Thành Trung

1996

12 Hóa

2015-2016

Hóa học

HCB Hóa học Quốc tế

Vũ Văn Hợp

2

Vũ Đức Tài

1996

12 Toán 2

2015-2016

Toán

HCĐ Toán học Quốc tế

Nguyễn Hoàng Cương

3

Đinh Thị Hương Thảo

1996

12 Lý

2015-2016

Vật lí

HCB Vật lí Quốc tế

Bùi Thái Học

4

Phạm Ngọc Nam

1996

12 Lý

2015-2016

Vật lí

HCĐ Vật lí Quốc tế

Bùi Thái Học

5

Đinh Thị Hương Thảo

1996

12 Lý

2015-2016

Vật lí

HCB Vật lí Châu Á - TBD

Bùi Thái Học

6

Nguyễn Văn Quân

1996

12 Lý

2015-2016

Vật lí

HCĐ Vật lí Châu Á - TBD

Bùi Thái Học

7

Phạm Ngọc Nam

1996

12 Lý

2015-2016

Vật lí

HCĐ Vật lí Châu Á - TBD

Bùi Thái Học

8

Đỗ Thùy Trang

1996

12 Lý

2015-2016

Vật lí

Bằng khen Vật lý Châu Á - TBD

Bùi Thái Học

9

Đinh Thị Hương Thảo

1996

11 Lý

2014-2015

Vật lí

HCV Vật lí Quốc tế

Nguyễn Văn Huyên

10

Đinh Thị Hương Thảo

1996

11 Lý

2014-2015

Vật lý

HCB Vật lí Châu Á - TBD

Nguyễn Văn Huyên

11

Phạm Minh Đức

3/2/1997

12 Toán 2

2014-2015

Sinh

HCD Sinh học Quốc tế

Trần Thị Thanh Xuân

12

Nguyễn Thị Minh Nguyệt

6/8/1997

11 Nga

2013-2014

T. Nga

HCV Tiếng Nga Quốc tế

Dương Thị Thanh Mai

13

Phạm Minh Đức

3/2/1997

11 Toán 2

2013-2014

Sinh học

HCĐ Sinh học Quốc tế

Trần Thị Thanh Xuân

14

Đặng Tuấn Linh

27/3/1995

12 Lý

2012-2013

Vật lý

Bằng khen Vật lý Châu Á - TBD

Nguyễn Văn Huyên

15

Trần Thị Thu Hương

6/4/1995

12 Lý

2012-2013

Vật lý

HCĐ Vật lý Quốc tế

Nguyễn Văn Huyên

16

Trần Thị Mai Hương

15/7/1994

12 Hoá

2011-2012

Hoá học

HCĐ Hoá học Quốc tế

Lê Trung Thu

17

Trần Đức Huy

12/6/1994

12 Sinh

2011-2012

Sinh học

HCĐ Sinh học Quốc tế

Trần Thị Thanh Xuân

18

Nguyễn Thu Trang

3/12/1994

12 Sinh

2011-2012

Sinh học

HCB Sinh học Quốc tế

Trần Thị Thanh Xuân

19

Đinh Việt Thắng

20/7/1994

12 Lý

2011-2012

Vật lí

HCB Vật lý Châu Á - TBD   HCĐ Vật lý Quốc tế

Bùi Thái Học

20

Bùi Xuân Hiển

7/5/1994

12 Lý

2011-2012

Vật lí

HCĐ Vật lý Châu Á - TBD  HCĐ Vật lý Quốc tế

Bùi Thái Học

21

Đặng Thu  Trang

9/3/1993

12 Sinh

2010-2011

Sinh học

Bằng khen Sinh học Quốc tế

Trần Thị Thanh Xuân

22

Nguyễn Văn Thế

2/4/1994

12 Toán

2010-2011

Toán học

HCĐ Toán học Quốc tế

Nguyễn Hữu Thiêm

23

Nguyễn Thu Trang

12/3/1994

11 Sinh

2010-2011

Sinh học

HCĐ Sinh học Quốc tế

Trần Thị Thanh Xuân

24

Phạm Văn Quyền

2/5/1992

12 Lý

2009-2010

Vật lí

HCB Vật lí Quốc tế

Vũ Đức Thọ

25

Phạm Văn Quyền

2/5/1992

11 Lý

2008-2009

Vật lý

HCB Vật lý Quốc tế

Vũ Đức Thọ

26

Lương Kim Doanh

27/09/1989

12 Lý

2006-2007

Vật lý

HCĐ Vật lý Châu Á

Phạm Quốc Khánh

27

Đinh Đăng Đức

15/10/1989

12 Lý

2006-2007

Vật lý

Bằng khen Vật lý Châu Á

Phạm Quốc Khánh

28

Trần Mạnh Tùng

23/05/1988

12 Lý

2005 - 2006

Vật lý

Bằng khen Vật lý Châu Á

Phạm Quốc Khánh

29

Đoàn Văn Khánh

16/06/1986

12 Lý

2003-2004

Vật lý

HCB Vật lý Quốc tế

Vũ Đức Thọ

30

Đoàn Văn Khánh

16/06/1986

12 Lý

2003-2004

Vật lý

HCB Vật lý Châu Á

Vũ Đức Thọ

31

Nguyễn Đăng Hợp

21/12/1986

11 Toán

2002-2003

Toán

HCB Toán Quốc tế

Đặng Kim Long

32

Trần Công Toán

1986

12 Lý

2002-2003

Vật lý

HCB Vật lý Châu Á

Vũ Đức Thọ

33

Hoàng Thu Quỳnh

1982

12 Nga

2000-2001

Tiếng Nga

HCĐ Tiếng Nga Quốc tế

Vũ Đình Thái

34

Trần Công Tú

28/03/1982

12 Sinh

2000-2001

Sinh học

HCĐ Sinh học Quốc tế

Trần Tất Thắng

35

Nguyễn Trung Dũng

20/03/1982

12 Lý

1999-2000

Vật lý

Bằng khen Vật lý Quốc tế

Trần Huy Huấn

36

Hoàng Tiến

18/03/1982

12 Lý

1999-2000

Vật lý

Bằng khen Vật lý Châu Á

Trần Huy Huấn

37

Vũ Việt Tài

22/05/1982

12 Toán

1999-2000

Toán

HCB Toán Châu Á - TBD

Cao Xuân Hùng

38

Hoàng Mạnh Quang

21/11/1981

12 Toán

1998-1999

Toán

HCB Toán Châu Á - TBD

Cao Xuân Hùng

39

Phạm Văn Quyền

29744

12 Toán

1998-1999

Toán

HCĐ Toán Châu Á - TBD

Cao Xuân Hùng

40

Chu Văn Trung

15/10/1979

12 Sinh

1997-1998

Sinh học

HCĐ Sinh học Quốc tế

Trần Tất Thắng

41

Nguyễn Anh Hoa

1979

12 Toán

1997-1998

Toán

HCĐ Toán Châu Á - TBD

Cao Xuân Hùng

42

Trần Thế Truyền

1979

12 Lý

1996-1997

Vật lý

HCB Vật lý Quốc tế

Trần Huy Huấn

43

Lương Văn Huấn

17/12/1979

12 Hóa

1996-1997

Hóa học

HCĐ Hóa học Quốc tế

Nguyễn Ngọc Lãng

44

Vũ Hải Sâm

1979

12 Toán

1996-1997

Toán

HCB Toán Châu Á - TBD

Cao Xuân Hùng

45

Đặng Thu Giang

1977

12 Nga

1994-1995

Tiếng Nga

HCV Tiếng Nga Quốc tế

Vũ Đình Thái

46

Cao Hồng Hạnh

1977

12 Nga

1994-1995

Tiếng Nga

HCV Tiếng Nga Quốc tế

Vũ Đình Thái

47

Nguyễn Quỳnh Hương

1977

12 Nga

1994-1995

Tiếng Nga

HCV Tiếng Nga Quốc tế

Vũ Đình Thái

48

Trần Vân Anh

1977

12 Nga

1994-1995

Tiếng Nga

HCB Tiếng Nga Quốc tế

Vũ Đình Thái

49

Vũ Việt Hà

1977

12 Nga

1994-1995

Tiếng Nga

HCĐ Tiếng Nga Quốc tế

Vũ Đình Thái

 


BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ THI HỌC SINH GIỎI CẤP QUỐC GIA

Năm học

Số HS dự thi

Số HS đạt giải QG

Tỉ lệ đạt giải %

Nhất

Nhì

Ba

Khuyến khích

Tổng

2016 - 2017

94

1

19

30

27

77

81,91

2015 – 2016

83

4

25

24

19

72

86,74

2014 - 2015

90

 1 

 26

29 

22 

78 

 86,67

2013 - 2014

88

5

25

26

16

72

81,6

2012 - 2013

88

4

27

25

21

77

87,5

2011 - 2012

84

4

29

31

18

82

97,6

2010 - 2011

84

6

31

31

13

81

96,4

2009 - 2010

84

7

33

38

4

82

97,6

2008 - 2009

82

2

33

34

10

79

96.3

2007 - 2008

66

7

23

18

12

60

90.9

2006 - 2007

66

9

15

23

9

56

84.8

2005 - 2006

88

3

24

26

17

70

79.5

2004 - 2005

88

0

12

30

16

58

65.9

2003 - 2004

88

4

27

26

20

77

87.5

2002 - 2003

88

1

16

36

21

74

84.1

2001 - 2002

88

0

19

26

21

66

75

2000 - 2001

88

0

20

27

20

67

76.1

1999 - 2000

88

4

28

22

20

74

84.1

1998 - 1999

88

2

27

30

20

79

89.8

1997 - 1998

88

7

25

36

12

80

90.9

1996 - 1997

80

2

12

22

19

55

68.8

1995 - 1996

72

0

3

13

20

36

50

1994 - 1995

72

3

8

10

19

40

55.6

Tổng

1482

61

385

479

291

1216

82,1