CHÂN DUNG CÁC NHÀ GIÁO ƯU TÚ
 
TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG

 
 Cô giáo Mai Thị Thúy Dung
Năm sinh: 1965
Chức vụ: Giáo viên tiếng Nga
Năm công nhận danh hiệu: 2014 
 
 Thầy giáo Phạm Quốc Khánh
Năm sinh: 1955
Chức vụ: Giáo viên Vật lý
Năm công nhận danh hiệu: 2014 
 
 Ths. Phạm Thị Thanh Tâm
Năm sinh: 1966
Chức vụ: Phó Hiệu Trưởng
Năm công nhận danh hiệu: 2014 

Ths. ĐẶNG KIM LONG
Năm sinh: 1952
Chức vụ: Giáo viên Toán
Năm công nhận danh hiệu: 2012
 

Ths. PHẠM ĐÌNH CHUẨN
Năm sinh: 1955
Chức vụ: Giáo viên Toán, Chủ tịch Công đoàn
Năm công nhận danh hiệu: 2012


Ths. LƯƠNG VĂN THỦY
Năm sinh: 1958
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Năm công nhận danh hiệu: 2012

 
 
Ths. CAO XUÂN HÙNG
Năm sinh: 1963
Chức vụ: Hiệu trưởng
Năm công nhận danh hiệu: 2010
 
 
 
 
 
Ths. TRẦN XUÂN ĐÁNG
Năm sinh: 1955
Chức vụ: Giáo viên Toán
Năm công nhận danh hiệu: 2010
 
 
 
 
Ths. PHẠM THỊ MINH HẠNH
Năm sinh: 1955
Chức vụ: Nguyên tổ trưởng tổ Ngoại ngữ
Năm công nhận danh hiệu: 2010
 
 
 
 
 
 
Thầy giáo HỒ QUANG DIỆU
Năm sinh: 1941
Chức vụ: Nguyên P.Hiệu trưởng
Năm công nhận danh hiệu: 2000
 
 
 

 

 
 
Thầy giáo PHẠM VĂN HOAN
Năm sinh: 1942
Chức vụ: Nguyên tổ trưởng tổ Vật lý- KTCN
Năm công nhận danh hiệu: 2000
 
 
 
 

 

 
 
Thầy giáo TRẦN GIA LỘC
Năm sinh: 1940
Chức vụ: Nguyên tổ trưởng tổ Sử- Địa- GDCD
Năm công nhận danh hiệu: 1998
 
 

 
 
Thầy giáo ĐỖ THANH DƯƠNG
Năm sinh: 1943
Chức vụ: Nguyên tổ trưởng tổ Văn- Tiếng việt
Năm công nhận danh hiệu: 1994
 
 
 

 
 
Thầy giáo VŨ TRỌNG XƯƠNG
Năm sinh: 1914
Chức vụ: Nguyên giáo viên tổ Văn- Tiếng việt
Năm công nhận danh hiệu: 1990
 
 
 

 
 
Thầy giáo VŨ TUẤN LÂM
Năm sinh: 1937
Chức vụ: Nguyên tổ trưởng tổ Vật lý- KTCN
Năm công nhận danh hiệu: 1990