• 2734
  • Hi-Furniture-Banner-web-0498
Tin nổi bật
Tin nổi bật
Xác định việc dạy và học ngoại ngữ có vai trò quan trọng trong đào tạo nguồn ...
UBND tỉnh đã xây dựng Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017-2025; kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Đề án. Từ năm học 2018-2019, Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai dạy chương trình tiếng Anh hệ 10 năm cho 100% học sinh khối 6 và khối lớp 10 trong toàn tỉnh với 72.673 học sinh tham gia. Công tác rà soát, bồi ...
> Xem chi tiết

Thư viện video
Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 0