• 2734
  • Hi-Furniture-Banner-web-0498
Tin nổi bật
Tin nổi bật
Hướng dẫn quy trình tự đánh giá và đánh giá ngoài của KĐCLGD và chuẩn quốc gia ...
1. Các hình thức đăng kýa) Công nhận trường đạt KĐCLGD.b) Công nhận trường đạt CQG.c) Công nhận trường đạt chuẩn Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn.d) Công nhận trường đạt KĐCLGD và đạt CQG.e) Công nhận trường đạt KĐCLGD và Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn.f) Công nhận trường đạt CQG và Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn.g) Công nhận trường đạt KĐCLGD, CQG và Xanh - ...
> Xem chi tiết

Thư viện video
Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 0