Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Xã Hải Tây, Hải Hậu, Nam Định
Liên hệ trực tiếp:

Trường Mầm non Hải Tây

Xã Hải Tây, Hải Hậu, Nam Định
ndh-haihau-mnhaitay@edu.viettel.vn