Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Xã Hải Ninh, Hải Hậu, Nam Định
Liên hệ trực tiếp:

Trường Mầm non Hải Ninh

Xã Hải Ninh, Hải Hậu, Nam Định
ndh-haihau-mnhaininh@edu.viettel.vn