Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Xã Hải Hà, Hải Hậu, Nam Định
Liên hệ trực tiếp:

Trường Mầm non Hải Hà

Xã Hải Hà, Hải Hậu, Nam Định
ndh-haihau-mnhaiha@edu.viettel.vn