Giới thiệu
Hoạt động
Tài nguyên
Sứ mạng và mục tiêu phát triển

Đào tạo, bồi dưỡng Công nghệ thông tin và Truyền thông (Tin học), Ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên Ngành GD&ĐT; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, thi cấp chứng chỉ về Công nghệ thông tin và Truyền thông, Ngoại ngữ đáp ứng nhu cầu của người học; giáo dục hướng nghiệp dạy nghề và định hướng nghề nghiệp cho học sinh phổ thông theo quy định của Luật giáo dục

Thông báo
Bạn chưa chọn snippet

Bản quyền © Trung tâm Tin học - Ngoại Ngữ và Hướng nghiệp tỉnh Ninh Bình