Số: 158/PGDĐT
Tên: (Về việc nhận bảng tin Giáo dục Ninh Bình số 33 năm 2018)
Số: 143/PGDĐT
Tên: (Về việc xét hết tập sự, bổ nhiệm ngạch viên chức)
Số: 127/PGDĐT
Tên: (Về việc phòng chống rét cho học sinh)
Tin tức
Lịch công tác tuần (30/01/2018)

Thứ 2 - Ngày 29/01/2018

Sáng: 

Chiều: 

Thứ 3 - Ngày 30/01/2018

Sáng: 

Chiều: 

Thứ 4 - Ngày 31/01/2018

Sáng: 

Chiều: 

Thứ 5 - Ngày 01/02/2018

Sáng: 

Chiều: 

Thứ 6 - Ngày 02/02/2018

Sáng: 

Chiều: 

Thứ 7 - Ngày 03/02/2018

Sáng: 

Chiều: 

Liên kết