Nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công trong ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Ninh Bình

Cải cách thủ tục hành chính (TTHC) đang là vấn đề được toàn xã hội quan tâm, không chỉ là trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, mà còn là nghĩa vụ và quyền lợi của cá nhân và tổ chức. Trong đó, để nâng cao chất lượng phục vụ hành chính, chất lượng dịch vụ công trong ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Ninh Bình. Ngày 12/6/2007, Sở GD&ĐT đã quyết định thành lập bộ phận “Một cửa” cơ quan Sở với chức năng: tham mưu với lãnh đạo Sở rà soát các TTHC; Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để giải quyết, trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân; ...

Hướng dẫn triển khai việc sử dụng quy trình giải quyết TTHC trên cổng dịch vụ công và một cửa điện tử tại Sở GD&ĐT

Qua 13 năm hoạt động, bộ phận “Một cửa” luôn được Lãnh đạo Sở quan tâm, chỉ đạo sâu sát. Lãnh đạo Sở cũng đã có những chấn chỉnh, thay đổi kịp thời cho phù hợp với tình hình thực tế, mang lại hiệu quả cao được đánh giá là một trong mô hình mẫu của khối cơ quan hành chính trong tỉnh. Việc thực hiện cơ chế “Một cửa” đã tạo chuyển biến căn bản trong quan hệ và thủ tục giải quyết công việc giữa cơ quan hành chính Nhà nước với tổ chức, công dân, như: Giảm phiền hà cho tổ chức, công dân; chống quan liêu, tham nhũng, cửa quyền của cán bộ, công chức; Nâng cao ý thức trách nhiệm và tinh thần, thái độ phục vụ tổ chức, công dân của đội ngũ cán bộ, công chức; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của quản lý Nhà nước; … Việc giải quyết các hồ sơ đúng quy định, tiết kiệm được thời gian thực sự đáp ứng được yêu cầu cải cách TTHC đặt ra, phù hợp với tình hình thực tế, hợp với lòng dân và được nhân dân ghi nhận. Việc xây dựng quy trình giải quyết TTHC chính xác theo quy định đã khắc phục tình trạng đùn đẩy công việc, không rõ trách nhiệm như trước đây.

           Tính đến tháng 12/2020, Sở GD&ĐT Ninh Bình đã cung cấp trên cổng dịch vụ công trục tuyến của tỉnh và Trung  tâm phục vụ hành chính công của tỉnh 81 TTHC (với 77/80 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, trong đó có 53/80 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4) chia ra 6 lĩnh vực: GD&ĐT thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Cơ sở vật chất và thiết bị trường học; Đào tạo với nước ngoài; Giáo dục thường xuyên; Quy chế thi, tuyển sinh.

          Kể từ khi chuyển việc giải quyết các TTHC từ Sở GD&ĐT ra Trung  tâm phục vụ hành chính công của tỉnh (từ ngày 12/10/2020), Sở đã giải quyết 240 hồ sơ, trong đó hồ sơ nộp trực tuyến đạt tỷ lệ 67,5%; việc trả kết quả cho công dân, tổ chức qua dịch vụ bưu chính công ích hằng tháng đạt tỷ lệ từ 55% đến 73% tăng từ 25% đến 43% so với trước khi ra Trung tâm.

      

Công dân tra cứu TTHC thuộc lĩnh vực GD&ĐT tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình

Có thể khẳng định, việc nâng cao chất lượng phục vụ hành chính, chất lượng dịch vụ công trong ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Ninh Bình đã được thực hiện nghiêm túc, thực sự đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân, giảm bớt được các TTHC còn rườm rà, các tổ chức công dân chỉ đến một nơi để giao dịch mà không phải đi lại nhiều nơi như trước đây và giải quyết công việc theo đúng thời gian quy định, đúng hẹn tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân trong quá trình giải quyết công việc. Do vậy quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân trong giải quyết công việc được đảm bảo đã góp phần quan trọng trong việc đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử của tỉnh Ninh Bình nói chung, ngành GD&ĐT nói riêng./.

Mai Hữu Thiết, Sở GD&ĐT

Bài tin liên quan
Tin tức
Tin đọc nhiều