Bồi dưỡng sử dụng Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Ninh Bình lớp 1

          Ngày 04, 05 tháng 11 năm 2020, tại Khách sạn Hoàng Sơn, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức lớp bồi dưỡng sử dụng Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Ninh Bình lớp 1 cho gần 700 đại biểu là chuyên viên phụ trách tiểu học các Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố; đại diện cán bộ quản lý tiểu học và 100% giáo viên dạy lớp 1 các trường tiểu học toàn tỉnh.

          Tại lớp bồi dưỡng, PGS.TS. Nguyễn Thị Trang Thanh - Phó Viện trưởng Viện  Sư phạm Xã hội, Đại học Vinh; TS. Nguyễn Thị Thu Thủy - Giảng viên Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội - đồng tác giả biên soạn Tài liệu chia sẻ cùng học viên các nội dung: vị trí nội dung giáo dục địa phương trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018; Khung nội dung và Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Ninh Bình lớp 1; Hướng dẫn sử dụng Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Ninh Bình lớp 1, hướng dẫn xây dựng kế hoạch dạy học nội dung giáo dục địa phương tích hợp trong Hoạt động trải nghiệm và dạy học một số môn học.

PGS.TS.Nguyễn Thị Trang Thanh – đồng tác giả biên soạn Tài liệu trao đổi nội dung tại lớp bồi dưỡng

TS.Nguyễn Thị Thu Thủy – đồng tác giả biên soạn Tài liệu trao đổi nội dung tại lớp bồi dưỡng

          Các đại biểu lắng nghe, thảo luận sôi nổi vào các nội dung về Hướng dẫn dạy Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Ninh Bình lớp 1 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018; xây dựng kế hoạch tích hợp nội dung giáo dục địa phương tỉnh Ninh Bình lớp 1 vào Hoạt động trải nghiệm và các môn học.

Cô giáo Trần Thị Lâm - Phó Hiệu trưởng Trường TH Gia Thanh - huyện Gia Viễn  trao đổi, chia sẻ cách tổ chức dạy nội dung giáo dục địa phương

Cô giáo Đinh Thị Dung – Giáo viên Trường TH Thượng Hòa – huyện Nho Quan  trao đổi, chia sẻ cách tổ chức dạy nội dung giáo dục địa phương

          Việc dạy học tích hợp nội dung trong Tài liệu giáo dục địa phương với các bài trong Hoạt động trải nghiệm; các môn: Tự nhiên và Xã hội; Đạo đức;…, giáo viên cần chú ý tìm các bài học có nội dung tương đồng, liên quan đến các chủ đề trong Tài liệu, điều chỉnh mục tiêu để thể hiện rõ tính tích hợp và phù hợp với năng lực học sinh cũng như điều kiện thực tế nhằm phát triển năng lực, phẩm chất cho học sinh.

Nhà giáo Phạm Thị Tuất – Trưởng phòng Giáo dục Tiểu học phát biểu tại lớp bồi dưỡng

          Kết thúc lớp bồi dưỡng, nhà giáo Phạm Thị Tuất - Trưởng phòng Giáo dục Tiểu học, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các cấp quản lý, các thầy cô giáo: chủ động, linh hoạt, sáng tạo khi sử dụng tài liệu, nắm vững Chương trình môn học và yêu cầu cần đạt, xây dựng kế hoạch dạy học, điều chỉnh nội dung, ngữ liệu dạy học phù hợp, thiết kế bài học/chủ đề dạy học thể hiện rõ nội dung cần tích hợp, đảm bảo phù hợp đặc điểm tâm sinh lý và khả năng nhận thức của học sinh lớp 1, tăng cường sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học./.

Phòng Giáo dục Tiểu học

 

Bài tin liên quan
Tin tức
Tin đọc nhiều