Sunday, 22/05/2022 - 12:22|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Trường Yên

Kê hoạch tựu trường và đảm bảo điều kiên dạy - học

kê hoạch

PHÒNG GD&ĐT HOA LƯ
TRƯỜNG TH TRƯỜNG YÊN

          

                    Số: 221  /KH – THTY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
  

         

 Trường Yên, ngày  21 tháng 8 năm 2021
 

KẾ HOẠCH
Tựu trường năm học 2021-2022

Và các phương án đảm bảo cho công tác dạy – học  

đáp ứng với yêu cầu phòng chống dịch Covit -19

 

          Thực hiện văn bản số 6666/BYT - MT ngày 18/8/2001 của Bộ Y tế  về việc hướng dẫn phòng, chống dịch Covit -19 tại cơ quan đơn vị; 

          Thực hiện văn bản  số 1012/SGD - CTTT ngày 20 tháng 08 năm 2021 của Sở GD & ĐT Ninh Bình và công văn số 496/PGD&ĐT- VP ngày 21 tháng 08 năm 2021 của PGD &ĐT - VP huyện Hoa Lư  về việc chuẩn bị tự trường năm học 2020-2021 và xây dựng các phương án dạy học đáp ứng yêu cầu phòng dịch Covit -19;

          Trường Tiểu học Trường Yên xây dựng kế hoạch  tựu trường và các phương án đảm bảo cho công tác dạy – học  đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch Covít-19 như sau:

          1. Tổ chức tựu trường và khai giảng năm học 2021-2022

          - Ngày 23/8/2021:Lớp 1 tựu trường

          - Ngày 1/9/2021  : Lớp 2,3,4,5 tựu trường

          - Ngày 05/9 2021  Khai giảng năm học mới

          Đế phòng chống dịch Covit- 19  cha mẹ học sinh đưa đón con ngoài cổng trường, bố trí  thời gian đưa đón con em đến trường hợp lý, giảm tiếp xúc đông người và thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K

          2. Các phương án phòng chống dịch bệnh Covit -19.

2.1. Phương án 1: Chưa ghi nhận trường hợp bệnh

2.1.1 Công tác chỉ đạo, kiểm tra:

          - Xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh tại  đơn vị.

          - Chỉ đạo triển khai các hoạt động tăng cường truyền thông phòng chống dịch bệnh, giám sát, phát hiện, xử lý ổ dịch.

          - Theo dõi, tổ chức thực hiện các chỉ đạo trên và báo cáo kịp thời  tình hình dịch bệnh về Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covit -19 (nếu có).                                                                         

        2.1.2. Công tác truyền thông

          - Tuyên truyền, kịp thời các thông tin về bệnh dịch cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh về nguyên nhân, hậu quả và biện pháp phòng, chống dịch bệnh không gây hoang mang lo lắng quá mức.

          - Phối hợp với các ban ngành đoàn thể xã thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh, phối hợp chặt chẽ với trạm y tế xã để cung cấp các tài liệu truyền thông hướng dẫn và theo dõi tình trạng sức khỏe của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, chủ động liên hệ với cơ sở y tế khi cần thiết.

          2.1.3. Công tác giám sát, dự phòng

          - Thường xuyên, kịp thời nắm bắt, cập nhật liên tục thông tin về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống dịch của địa phương.

        - Đảm bảo vệ sinh cá nhân, vệ sinh trường lớp luôn sạch sẽ, thoáng mát

        2.2. Phương án 2: Xuất hiện các trường hợp bệnh xâm nhập tai địa phương

        2.2.1. Công tác chỉ đạo, kiểm tra

        - Chỉ đạo triển khai các hoạt động tăng cường truyền thông phòng chống dịch bệnh, giám sát, phát hiện, báo cáo cho các cơ quan có thẩm quyền.

        - Theo dõi sát diễn biến tình hình, đánh giá tình hình hàng ngày, tham mưu kịp thời với Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh để chỉ đạo triển khai các hoạt động phòng chống dịch bệnh tại  nhà trường đạt hiệu quả cao.

        - Tổ chức kiểm tra, đánh giá việc triển khai công tác phòng chống dịch của đơn vị.

2.2.2. Công tác truyền thông

- Cập nhật tình hình dịch bệnh, thông báo cho Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh và các cơ sở y tế địa phương. Tuyên truyền mạnh mẽ, cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh không hoang mang lo lắng khi có người mắc bệnh.

  - Duy trì hoạt động đường dây nóng của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh  xã Trường Yên và PGD& ĐT huyện Hoa Lư

        2.2.3. Công tác giám sát, dự phòng

          - Tăng cường giám sát các trường hợp viêm phổi cấp có yếu tố dịch tễ liên quan, tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp cán bộ giáo viên, học sinh mắc bệnh, triển khai các biện pháp khoanh vùng, xử lý triệt để ổ dịch khi xuất hiện trường hợp bệnh đầu tiên, không để lan rộng.

          - Phối hợp chặt chẽ với ban chỉ đạo Phòng chống dịch tại địa phương khi có người bị mắc bệnh.

2.3. Phương án 3: Dịch bệnh lây lan trong cộng đồng

2.3.1.Công tác chỉ đạo, kiểm tra

- Tăng cường hoạt động phòng chống dịch bệnh tại  đơn vị

- Báo cáo diễn biến tình hình dịch bệnh hàng ngày, các biện pháp phòng chống dịch để nhận được chỉ đạo kịp thời.

- Nhà trường tổ chức kiểm tra giám sát, hướng dẫn cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh cách phòng, chống khi bệnh dịch lây lan nhanh trong cộng đồng và đánh giá việc triển khai công tác phòng chống dịch tại  đơn vị trường học.

- Thường xuyên đánh giá hiệu quả các biện pháp đáp ứng để điều chỉnh kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế.

2.3.2. Công tác truyền thông

- Hàng ngày cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong đơn vị.

- Thường xuyên cập nhật các thông tin, các thông điệp truyền thông, khuyến cáo phòng chống dịch phù hợp với các đối tượng nguy cơ và phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Khuyến cáo cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình, hạn chế tập trung đông người, tiếp xúc với người mắc bệnh; hướng dẫn sử dụng phòng hộ cá nhân.

- Tổ chức tuyên truyền trực tiếp hướng dẫn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh vùng ổ dịch về các biện pháp phòng chống.

- Khuyến cáo người tiếp xúc cách ly tại nhà theo qui định và hàng ngày đo nhiệt độ cơ thể. Nếu có biểu hiện mắc bệnh thì đến ngay cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị kịp thời.

2.3.3. Công tác giám sát, dự phòng

- Thực hiện việc giám sát, điều tra và theo dõi chặt chẽ các trường hợp cán bộ giáo viên có tiếp xúc với người bệnh.

- Tăng cường nắm bắt các chùm ca bệnh viêm phổi có yếu tố dịch tễ liên quan tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và cộng đồng.

- Đánh giá nguy cơ thường xuyên để triển khai các biện pháp đáp ứng phù hợp và hiệu quả.

          3. Các phương án tổ chức dạy và học  năm học 2021-2022 phù hợp với điều kiện nhà trường, thực tế của địa phương và diễn biến tình hình dịch bệnh.

          3.1 Phương án 1: Toàn huyện nói chung và xã Trường Yên nói riêng kiểm soát được dịch bệnh Covid- 19; không có ca nhiếm Covid- 19 lây lan ngoài cộng đồng.

          - Học sinh đi học bình thường

          - Nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch phù hợp với điều kiện dạy học thực tế của đơn vị, linh hoạt trong bố trí lịch học của học sinh, thời khóa biểu của giáo viên; không tổ chức các hoạt động tập trung đông người trên sân trường.

          - Cán bộ, giáo viên tích cực xây dựng nguồn học liệu, các bài giảng điện tử để sử dụng thường xuyên trong quá trình dạy học hoặc dạy học trực tuyến nếu có công văn chỉ đạo của các cấp về việc học sinh dừng đến trường theo qui  dịnh( Công  văn chỉ đạo của PGD & ĐT huyện Hoa Lư)

          - Nhà trường chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để phòng chống dịch: Vệ sinh trường lớp sạch sẽ, máy đo thân nhiệt, nước sát khuẩn, xà phòng rửa tay, nhật ký khách dến đơn vị.

          - Phối hợp chặt chẽ với trạm y tế xã về vệ sinh khử khuẩn, có phương án tét nhanh kháng nguyên khi có các trường hợp nghi ngờ mắc dịch bệnh Covit -19.

          - Bố trí phòng cách ly tạm thời tại chỗ để phòng chống dịch bệnh.

          3.2 Phương án 2:  Nếu toàn huyện nói chung và xã Trường Yên nói riêng xảy ra trường hợp phải dãn cách theo Chỉ thị 15/ CT – TTg ngày 27/3/2020

          - Nhà trường thực hiện chia dôi lớp học; một nửa học buổi sáng, một nửa học buổi chiều. không tổ chức các hoạt động đông người ở  sân trường.

          - Kích hoạt tài khoản dạy học trực tuyến (thông qua các ứng dụng dạy học trực tuyến  như Microsoft Teams, Zoom. Google Meet hoặc các ứng dụng của các nhà cung cấp dịch vụ đáp ứng được yêu cầu dạy học trực tuyến.

          - Chuẩn bị các điều kiện cần thiết, sẵn sàng dạy học trực tuyến khi học sinh tạm dừng đến trường.

          - Thực hiện phòng chống dịch Covit -19  như phương án 1

          3.3   Phương án 3:  Nếu toàn huyện nói chung và xã Trường Yên nói riêng xảy ra trường hợp phải dãn cách theo Chỉ thị 16/ CT – TTg ngày 31/3/2020

          - Giáo viên kích hoạt tài khoản dạy học trực tuyến, tổ chức dạy học trực tuyến; hướng dẫn học sinh học học tập thông qua các ứng dụng : Zalo. Fb. Email….Thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra, giám sat để đảm bảo tiến độ dạy học, đảm bảo kế hoạch giáo dục của nhà trường và của ngành.

          4. Thực hiện thông tin, báo cáo

          - Cập nhật kịp thời , thông tin, báo cáo các trường hợp liên quan đến dịch bệnh.

          - Thực hiện báo cáo kịp thời những diễn biến có liên quan đến dịch bệnh về BCĐ phòng chống dịch bệnh xã Trường Yên và 2 lần/ ngày về Bộ phận văn phòng PGD & ĐT Huyện Hoa Lư.  

          Trên đây là Kế hoạch Tựu trường năm học 2021-2022 và các phương án đảm bảo cho công tác dạy – học  đáp ứng với yêu cầu phòng chống dịch Covit -19 của Trường Tiểu học Trường Yên yêu cầu cán bộ, giáo viên, nhân viên  nhà trường căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- BGH; BCHCĐ

- Các tổ CM, tổ VP

- Lưu HS CSSKHS

 

 

          HIỆU TRƯỞNG

                

 

 

 

Phạm Thị Thúy Lệ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 3
Tháng 05 : 650
Năm 2022 : 4.046