Tập huấn cổng thông tin điện tử

Thực hiện công văn số 328/PGD&ĐT ngày 02 tháng 5 năm 2019, Phòng GD&ĐT Yên Thành phối hợp với trung tâm Viettel Yên Thành tổ chức tập huấn cho các trường MN, TH, THCS. Tham gia tập huấn ngày 06/5/2019 là Hiệu trưởng và cán bộ phụ trách CNTT của trường THCS. Buổi tập huấn đã diễn ra chất lượng, nghiêm túc và hiệu quả, được báo cáo viên đánh giá cao. Các đơn vị đã đưa được những bài viết, tin tức hay hình ảnh trên CTT của trường, góp phần đẩy mạnh công tác truyền thông cũng như công việc của nhà trường