Thông tin chi tiết:
Phạm Xuân Bình
Phó Hiệu Trưởng Phạm Xuân Bình
Ngày tháng năm sinh 03/12/1973
Giới tính Nam
Trình độ Đại Học
Địa chỉ Liên Thành, Yên Thành, Nghệ An
Điện thoại 0989957068
Email binhphamxuan1973@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách