Lớp tập huấn sử dụng Cổng Thông tin điện tử của Ngành giáo dục Yên Thành

Sáng ngày 7/5/2019 tại Trung tâm chính trị huyện Yên Thành, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Thành phối hợp với Viettel Yên Thành tổ chức lớp tập huấn sử dụng Cổng Thông tin điện tử cho khối Mầm non.

Căn cứ vào chủ trương của Lãnh Đạo Phòng GD và ĐT,

Sáng ngày 7/5/2019 tại Trung tâm chính trị huyện Yên Thành, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Thành phối hợp với Viettel Yên Thành tổ chức lớp tập huấn sử dụng Cổng Thông tin điện tử cho khối Mầm non.

Bài viết liên quan