Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Thúy
Giáo viên - Tổ phó Nguyễn Thị Thúy
Ngày tháng năm sinh 20/11/1977
Giới tính Nữ
Trình độ Đại học
Địa chỉ Hậu Thành Yên Thành Nghệ An
Mạng xã hội