Thông tin chi tiết:
Nguyễn Viêt Thế
Giáo viên Nguyễn Viêt Thế
Ngày tháng năm sinh 28/04/1978
Giới tính Nam
Trình độ Đại học
Địa chỉ Hậu Thành Yên Thành Nghệ An
Mạng xã hội