Thông tin chi tiết:
Mai Thị Thanh
Giáo viên - Tổ trưởng Mai Thị Thanh
Ngày tháng năm sinh 04/04/1974
Giới tính Nữ
Trình độ Đại học
Địa chỉ Hậu Thành Yên Thành Nghệ An
Mạng xã hội