Thông tin chi tiết:
Đặng Thị Khánh
Giáo viên Đặng Thị Khánh
Ngày tháng năm sinh 02/09/1976
Giới tính Nữ
Trình độ Cao đẳng
Địa chỉ Văn Thành Yên Thành Nghệ An
Mạng xã hội