Thông tin chi tiết:
Nguyễn Minh Huy
giáo viên Nguyễn Minh Huy
Ngày tháng năm sinh 25/06/1976
Giới tính Nam
Trình độ Đại học
Địa chỉ Phúc thành, yên thành, nghệ an
Điện thoại 0985193375
Email nguyenhuyx8@gmail.com
Mạng xã hội