Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Thanh Tiên

nan-thanhchuong-thcsthanhtien@edu.viettel.vn