Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Thanh Ngọc

nan-thanhchuong-thcsthanhngoc@edu.viettel.vn