Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Thanh Long

nan-thanhchuong-thcsthanhlong@edu.viettel.vn