Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Thanh Khê

nan-thanhchuong-thcsthanhkhe@edu.viettel.vn