Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Thanh Khai

nan-thanhchuong-thcsthanhkhai@edu.viettel.vn