Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Thanh Hà

nan-thanhchuong-thcsthanhha@edu.viettel.vn