Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Thanh Giang

nan-thanhchuong-thcsthanhgiang@edu.viettel.vn