Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Thanh Dương

nan-thanhchuong-thcsthanhduong@edu.viettel.vn