Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Kim Lâm

nan-thanhchuong-thcskimlam@edu.viettel.vn