Thông báo thời gian bắt đầu nghỉ hè của học sinh trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Từ ngày 17/5/2021, trẻ mầm non, học sinh phổ thông và học viên các TTGDNN-GDTX bắt đầu nghỉ hè; các trung tâm Ngoại ngữ, Tin học, Kỹ năng sống tạm dừng các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cho đến khi Sở Giáo dục và Đào tạo có thông báo mới.

Công văn số 898/SGD&ĐT-VP ngày 12/5/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc kết thúc năm học 2020-2021

Bài viết liên quan