Thông báo Kết quả xét tuyển thu hút giáo viên Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu năm học 2021-2022

Thông báo số 263/TB-SGD&ĐT ngày 24/12/2021 của Sở GD&ĐT 

về Kết quả xét tuyển thu hút giáo viên Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu năm học 2021-2022