Thông báo danh sách học sinh được miễn thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Công văn số 1099/SGD&ĐT-KT&KĐCLGD ngày 04/6/2021 của Sở GD&ĐT Nghệ An về việc 

Thông báo danh sách học sinh được miễn thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Bài viết liên quan