Nghệ An được bổ sung 2.820 biên chế giáo viên mầm non và phổ thông, năm học 2022-2023

Trong tổng số 2.820 biên chế giáo viên bổ sung trong năm học 2022-2023; có  2.164 biên chế giáo viên mầm non, 498 biên chế giáo viên tiểu học, 142 biên chế giáo viên THCS và 16 biên chế giáo viên THPT (Theo phụ lục 4, Quyết định 72-QĐ/TW)

Quyết định số 72-QĐ/TW ngày 18/7/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về biên chế các cơ quan Đảng, Mặt trận tổ quốc, tổ chức chính trị- xã hội ở trung ương và các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ khối trực thuộc trung ương giai đoạn 2022-2026

Bài viết liên quan