Hướng dẫn nghỉ Lễ ngày Giổ Tổ Hùng Vương, ngày 30/4 và 1/5, năm 2021

Công văn số 714/SGD&ĐT ngày 20/4/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo 

về việc nghỉ Lễ Giổ Tổ Hùng Vương, Ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 1/5, năm 2021

Bài viết liên quan